zondag 17 december 2017

De bakens verzetten ....

In deze donkere dagen voor de Kerst eens de tijd genomen om alle wijzigingen op mijn vaarkaarten te verwerken. Die wijzigingen zijn in de loop van afgelopen zomer ontvangen.

Ik had in april van dit jaar bij NV Verlag de complete serie kaarten gekocht voor een reis naar de Oostzee. Deze kaarten zijn dan eigenlijk al verouderd omdat ze enige tijd daarvoor al zijn getekend. Pas in de loop van mei verschenen de eerste wijzigingen om de kaarten bij te werken.
In de loop van de zomer komen dan per maand meer wijzigingen. Die van mei komen meestal nog op tijd voor de vaartocht maar eenmaal onderweg zie ik de volgenden niet meer. En dat kan soms voor verrassingen leiden...

 
Knippen en plakken!
De digitale kaarten in de computer laten zich gemakkelijker bijwerken....

We weten dat de waterdieptes op het wad continu wijzigen. Daar komen wij niet. Maar wij maken wel gebruik van de zeegaten tussen de eilanden om havens aan te doen. De harde eb- en vloedstroom maakt de geul tussen de eilanden voldoende diep. Het probleem ligt echter boven de Eilanden waar de stroomsnelheid afneemt en zand afgezet wordt. Vooral bij de kleinere gaten onstaan hier ondiepe drempels. Een aanlandige harde wind zorgt dan voor grondzee├źn die zeer gevaarlijk kunnen zijn. Voor deze plekken heb ik vrees en wil daarom zo goed mogelijk de laatste gegevens weten. De vaarwegbeheerder verlegt de tonnen van de route als verzanding dat noodzakelijk maakt. Zo is het Westgat tussen Schiermonnikoog en Ameland al eens ingrijpend verlegd en is het Plaatgat helemaal niet meer betond. Maar bij de Duitse Wadden maakte men het in 2017 helemaal bijzonder:

 
 
De verschuiving in 2017 van de vaargeul naar de Accumer Ee.
 
In mei kwam een wijziging uit met daarin een verlegging van de aanloop Accumer Ee in oostelijke richting. Die werd gevolgd door een wijziging in westelijke richting in juli van datzelfde jaar. Je zal onderweg maar slecht zicht hebben. Ik wil om die reden altijd de laatste positie van alle tonnen in mijn GPS hebben staan via de site van Nautin.nl . Nog een voorbeeld:
 


De verkenningston Harle werd ca. 3350 m verlegd in westelijke richting.

Maar dit zijn wel uitzonderingen. Op de Oostzeekaarten verandert er doorgaans niet veel. Meestal betreft het de plaatsing van (tijdelijke) meettonnen. Opvallend in 2017 was het weghalen van de aanduiding van een windmolenpark ten noordwesten van het Deense eiland Lolland. Toch bijzonder in deze tijd.

Door het werken met deze kaarten zijn de gedachten weer eens bij de boot die sinds september staat te wachten in Elburg. Het lukte in de laatste jaren niet om lang met de boot weg te zijn. Het weer was te onstabiel op de momenten dat bemanning beschikbaar was. Daardoor bleef het varen beperkt tot de vakanties van de schipperse. En ook in die vakanties was het weer vaak slecht.

Maar die situatie gaat nu veranderen!

De schipperse heeft de bakens ook verzet en heeft vanaf mei 2018 alle tijd. Wij kunnen daarna samen weg wanneer we dat willen. En daar hebben wij beiden heel veel zin in!