zaterdag 23 maart 2013

Wijzigen scheepsnaam


23 Maart 2013, een harde oostenwind en temperaturen onder nul. Voorjaar?

Toch is de boot gereed gemaakt. Ze gaat in het volgend weekeinde te water. Met een nieuwe naam!
Zoals in de vorige berichten al gemeld wijzigen wij de scheepsnaam van Forever in Neeltje. Wij hebben gezocht naar een traditionele naam die bij ons scheepje past. En voor de naam Neeltje hoefden we niet ver weg......


Door de nieuwe naam en de nieuwe bootkleuren is het nu echt ons scheepje geworden.


De papierwinkel

Het wijzigen van de scheepsnaam brengt meer met zich mee dan alleen naambordjes wisselen. De scheepsnaam staat geregistreerd. Alle registraties moeten aangepast worden. Bij ons was dat het geval bij Kadaster, Agentschap Telecom, Verzekeringen en ANWB.


Gelukkig kan digitaal worden gewijzigd. Vaak worden geen kosten gerekend. Onze ervaringen:

Kadaster

Ons schip is voorzien van een brandmerk. Het nummer staat in de stalen boot gegraveerd. Het schip is te boek gesteld in de Openbare Registers bij het Kadaster te Rotterdam. Via hun site zijn gewenste wijzigingen in deze teboekstelling eenvoudig aan te geven. Hieraan waren geen kosten verbonden.

Agentschap Telecom

Ook bij het Agentschap Telecom in Groningen ging de wijziging via het internet. Ook hier geen kosten. De scheepsnaam speelt bij het marifoonverkeer een grote rol. Daarnaast hebben wij een actieve AIS. We moeten de naam ook in de AIS apparatuur wijzigen.

Verzekeringen

Een briefje naar de verzekeringen en de nieuwe naam staat op de nieuwe polissen weer juist weergegeven. Ook hier geen kosten.

ANWB ICP

De ANWB geeft het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen af. Dit "kentekenbewijs" voor in het buitenland is twee jaar geldig en kan verlengd worden. Wij hadden dit in 2012 gedaan. Wij moesten nu een nieuw ICP aanvragen tegen een betaling van  € 26,60. Dit gaat volledig via het internet. Het oude en nog geldige ICP konden we naar de ANWB sturen. Betalen voor een doorhaling van het oude ICP was in dit geval niet nodig.


Te water met een nieuwe naam

Een nieuwe scheepsnaam? Daar werd in het verleden verschillend over gedacht. Er waren bemanningen die niet meer aan boord wilden. Maar als het schip opnieuw gedoopt werd dacht men er anders over.
We zijn niet bijgelovig maar vinden een oude traditie wel leuk. Neeltje wordt gedoopt.
Over het dopen van schepen is veel op internet te vinden. Bijvoorbeeld op de site van Vaartips.nlWikipedia leert ons het volgende:

"Het principe van de scheepsdoop of een soortgelijk ritueel bij de tewaterlating van een schip is al eeuwen oud, en komt reeds in veel oude culturen voor.
De oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen riepen bijvoorbeeld hun goden, en dan met name de zeegoden, op om de bemanning van het schip te beschermen. In Griekenland dronk men bij de plechtigheid wijn als eerbetoon aan de goden, en goot water over het schip als teken van zegening. Er werden ook altaren meegenomen aan boord. Dit gebruik bleef tot in de middeleeuwen gebruikelijk. Ook de christenen en de joden gebruikten wijn en water bij de scheepsdoop wanneer ze aan God vroegen de bemanning te beschermen. In het Ottomaanse Rijk werden gebeden aan God opgezegd en schapen geofferd bij de scheepsdoop. Volgens sommige bronnen zouden de Vikingen zelfs mensenoffers hebben gebracht om de zeegoden gunstig te stemmen.
Hoewel het principe van de scheepsdoop tot in de middeleeuwen doorging, leek de reformatie er een tijdje een einde aan te maken. In de 17e eeuw bijvoorbeeld waren Britse scheepsdopen een seculiere zaak.
Hoewel wijn traditioneel gezien de drank is waarmee een scheepsdoop wordt voltrokken, zijn er ook andere dranken gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn whisky en brandewijn. Het gebruik van champagne voor de scheepsdoop deed zijn intrede in de 19e eeuw."

Een glas heffen op een bijzondere gebeurtenis doen we maar wat graag! Maar een fles tegen de boot kapot slaan is om verschillende redenen toch wat minder....
Neeltje krijgt (net als bij de Grieken) voor de tewaterlating een plons Veluws water tegen de boeg en de borrel komt later wel!

Naschrift 1 april 2013:Op 1 april was het dan zover. Ook een traditie: De vrouw van de reder of van de schipper doopt het schip. Na het uitspreken van de spreuk "Neeltje, ik doop u en wens u en uw bemanning een behouden vaart" volgt de puts met het eigen vaarwater.


Elburg 6 april 2013

Met groet, Jan

zaterdag 9 maart 2013

Zonwering stalen kajuit

Neeltje staat weer buiten. We zijn nu aan het inrichten, poetsen en monteren. Als alles meezit gaat ze in het paasweekeinde te water. Dan komt ook de mast er weer op.


Even heerlijke warmte in maart 2013

Zonwering.....
In dit weekeinde denkt niemand daaraan, maar stilliggend tijdens warme zomerdagen verandert onze kajuit in een broeikas. Misschien hebben we daar nu wat op gevonden.

In juli 2010 hadden we echt hete dagen. Liggend in de haven, uit de wind en pal in de zon wordt het warm in de boot, heel warm...... Je ziet dan in de haven overal zonneschermen, zeilen, lakens, noem maar op. Wij hadden een kleed over de giek. Dat helpt wel, maar de zon draait, je blijft aan het verstellen.

Smeltende warmte in 2010 in Kragenaes (DK)

Bestaat er een mooie zonwering? Screens aan de buitenzijde zag ik niet zitten. Geen rails aan de buitenkant op de kajuit. Ik wil zo weinig mogelijk gaten in de wand, dus ook geen drukknopen. Tijdens het onderhoud in Elburg kwam ik in gesprek met de zeilmaker uit Lemmer. Die vertelde over het gebruik van magneten op een stalen kajuit. Dat leek mij wel wat.

Kunststof doek, op maat gemaakt.

Magneten in de zoom van het doek.

Het ziet er heel mooi uit. Of het voldoende bescherming biedt? We zullen zien. Tijdens een bleek zonnetje in Elburg leek het doek goed af te schermen.

Voldoende licht binnen, maar natuurlijk geen zicht naar buiten.

Het doek is verkrijgbaar bij Zeilmakerij de Vuurtoren in Lemmer.

Naschrift:

Tijdens de mooie vakantie in 2013 hebben wij al volop gebruik gemaakt van het doek. Het is een groot succes. Zelden zo tevreden met een aankoop!

Met groet, Jan